Splošno o društvu

Z več kot dvajsetletno tradicijo je Astronomsko društvo Orion eno izmed najstarejših astronomskih društev v Sloveniji. Skozi leta nabrane izkušnje in mnoge prebite noči so prinesle rezultate na svetovnem nivoju, kot je odkritje novega meteorskega roja. Mnogi člani našega društva so redni opazovalci nočnega neba, skozi leta dela smo uspeli nabaviti nekaj astronomske opreme.
Svoje znanje pa uspešno predajamo že več let na mlajše generacije, kjer vodimo za osnovne šole astronomske noči, za srednje šole pa izbirne astronomske vsebine.

SPLOŠNI PODAKI O DRUŠTVU:

Sedež:
Astronomsko društvo Orion
Makedonska 12
2000 Maribor
TRR: SI56 6100 0002 2523 359
DŠ: 69093369
Elektronska pošta: astronomsko.drustvo@gmail.com
Kontaktne osebe:
Predsednik: Igor Žiberna [+386 40 811 055]
Podpredsednica: Nataša Petelin
Tajnik: Maša Stošič
Blagajnik: Gregor Hojnik

Član NO: Vinko Lorenčič
Član NO: Ivan Ketiš
Član NO: Peter Kirn

Članarina

Letna članarina znaša 10 € za šoloobvezno mladino, dijake, študente, brezposelne in upokojence, oziroma 20 € za zaposlene. Članarino poravnate na pošti, na banki ali preko spletne bančne storitve vaše banke. Podatki o nakazilu so sledeči:

Astronomsko društvo Orion
Makedonska 12
2000 Maribor
TRR: SI56 6100 0002 2523 359

Članarina se poravna enkrat letno.
S plačano članarino pridobi član pravico do souporabe društvene opreme.