Sestanki

Sestanki Astronomskega društva Orion potekajo vsako tretjo sredo ob 18:00 uri v učilnici 1D6  novem traktu II. gimnazije Maribor (Trg Miloša Zidanška 1, vstop skozi novi prizidek šole z Žitne ulice, nato desno po stopnicah v 1. nadstropje), razen v juliju in avgustu. Sestanek se prične s predavanjem z astronomsko tematiko, sledi pogovor o raznih astronomskih dogodkih, odkritjih, opremi in društvenih stvareh. Po končanem sestanku običajno sledi opazovanje na Arehu. Na sestanek so vabljeni vsi ljubitelji astronomije.

Arhiv sestankov.