Vabilo na sestanek Astronomskega društva Orion

Spoštovani,

vabimo vas na sestanek Astronomskega društva Orion, ki bo v sredo 18. januarja 2023 ob 18. uri v učilnici 1D6 v novem traktu II. gimnazije Maribor (Trg Miloša Zidanška 1, vstop skozi novi prizidek šole z Žitne ulice, nato desno po stopnicah v 1. nadstropje ali skozi glavni vhod, skozi avlo, na koncu avle desno po hodniku do novega prizidka, nato po stopnicah v 1. nadstropje).

Dnevni red:

1. Občni zbor Astronomskega društva Orion

a. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika)

b. Vsebinsko poročilo o delu AD Orion v letu 2022 in razprava o vsebinskem poročilu

c. Finančno poročilo AD Orion za leto 2022 in razprava o finančnem poročilu

d. Volitve v Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko sodišče

e. Načrt dela AD Orion v letu 2023.

2. Razno

Zaradi zagotovitve sklepčnosti člane AD Orion najvljudneje prosim za polno udeležbo!

Prijazen pozdrav,

Igor Žiberna

Ta vnos je bil objavljen v Nekategorizirano. Zaznamek za trajno povezavo.